PSICOPEDAGOGIA I DIVERSITAT ESCORIAL

Bloc del Departament de Psicopedagogia i Aula d'Acollida del Col.legi Escorial de Vic.


Hi trobareu eines, idees i documents per facilitar i entendre millor els processos d'ensenyament-aprenentatge dins els quals ens hi trobem com a pares i mestres-professors.
Us suggerim tot un seguit d'enllaços i informacions per promoure que els nostres fills-alumnes, diversos i diferents tots, evolucionin i progressin positivament dins la societat del segle XXI

"SURT I DESCOBREIX..."Per comunicar-vos amb nosaltres:

psicodiversitatescorial@gmail.com

diumenge, 13 de febrer de 2011

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ VIRTUAL (3)

El llibre "Psicología de la educación virtual (César Coll i Carles Monereo -eds-, editorial Morata 2008), ens ofereix un anàlisi profund i detallat de la psicologia de l'educació, emmarcada ara dins els entorns virtuals. Estem interessats, igual que els autors, en donar el pes que li correspon a la psicologia a l'hora d'entendre els processos educatius que es produeixen en entorns sustentats en la utilització de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).

Aquesta és la tercera entrada que us oferim, centrada en l'alfabetització digital.

1. Alfabetització digital (2)

- Internet i d'altres formes de tecnologia de la informació i la comunicació estan redefinint constantment la naturalesa de l'alfabetització. Per a ser plenament alfabets en el món actual, els estudiants han de ser competents en les noves alfabetitzacions de les TIC. Els educadors, per tant, tenen la responsabilitat d'integrar de manera efectiva aquestes tecnologies en el currículum de l'alfabetització, amb la finalitat de preparar els nois i noies per a l'alfabetisme futur que mereixen.

- La incorporació de les TIC al currículum escolar no pot ni ha de limitar-se a que els alumnes aprenguin el funcionament bàsic dels ordinadors i d'Internet, ni al seu ús i utilització com a usuaris d'aquestes tecnologies.

- La possibilitat de processar informació en diferents formats i de manera integrada, la interactivitat, l'hipertextualització, la multimedialitat...donen lloc a un nou àmbit d'aprenentatge, inèdit fins ara, relacionat amb les competències i coneixements implicats en la comprensió, producció i difusió de documents multimèdia.

- Sorgeix la necessitat de revaloritzar el llenguatge visual i audiovisual i potenciar i reforçar el seu aprenentatge.

- Aparició de noves formes de llegir i escriure, noves pràctiques de lectura i d'escriptura que es desenvolupen en entorns electrònics i que utilitzen tecnologies digitals. Això obliga a ampliar el ventall de contextos i pràctiques contemplades en els processos d'alfabetització lletrada.

- La incorporació de les TIC al currículum té també repercussions sobre l'adquisició i el desenvolupament de les competències relacionades amb l'ús de la informació, les relacions interpersonals, el treball en grup i la participació en projectes col.lectius.

- La importància decisiva de les TIC com a via d'accés al coneixement en la societat de la informacio avala la hipòtesi de que l'alfabetització digital pot acabar exercint en un futur pròxim un paper similar al que ha exercit tradicionalment l'alfabetització lletrada (sense arribar, no obstant, a substituir-la), convertint-se com ella en una clau decisiva per a l'aprenentatge escolar i no escolar, inicial i al llarg de la vida.

- Les TIC no són un ingredient més de la societat de la informació. Constitueixen el nucli central en torn al qual s'organitza el nou "paradigma tecnològic" associat a les profundes transformacions socials, econòmiques i culturals que caracteritzen la societat de la informació.- Educar dins el marc d'una cultura digital: ensenyar i aprendre a participar eficaçment en les pràctiques socials i culturals mediades d'una manera o altra per les tecnologies digitals.

Coll, C.; Monereo, C. eds (2008). Psicología de la educación virtual. Ed. Morata, Madrid

Cap comentari:

Publica un comentari