PSICOPEDAGOGIA I DIVERSITAT ESCORIAL

Bloc del Departament de Psicopedagogia i Aula d'Acollida del Col.legi Escorial de Vic.


Hi trobareu eines, idees i documents per facilitar i entendre millor els processos d'ensenyament-aprenentatge dins els quals ens hi trobem com a pares i mestres-professors.
Us suggerim tot un seguit d'enllaços i informacions per promoure que els nostres fills-alumnes, diversos i diferents tots, evolucionin i progressin positivament dins la societat del segle XXI

"SURT I DESCOBREIX..."Per comunicar-vos amb nosaltres:

psicodiversitatescorial@gmail.com

dissabte, 8 d’octubre de 2011

Enriquiment curricular per alumnes d'altes capacitats
L’enriquiment curricular és una opció per a la intervenció educativa en els alumnes amb altes capacitats. La finalitat de l’enriquiment és oferir aprenentatges més rics i variats modificant en profunditat i extensió el contingut i la metodologia.
.
Formes d’enriquiment

Enriquiment orientat al contingut.

Es tracta de desenvolupar una o vàries àrees del currículum i desenvolupar-les amb més extensió i profunditat. Es sol donar en forma de cursos o programes que requereixen acudir a fonts externes com museus, experts, biblioteques, etc.
La principal desavantatge és que el fet de donar-se de forma separada del currículum de la classe regular no ajuda a l’organització de les experiències d’aprenentatge al volant de conceptes bàsics i de generalitzacions que facilitin l’aprendre de forma eficaç.
.
L’estratègia més aconsellable és afegir continguts al currículum ordinari (ampliació curricular), que no vol dir recórrer al currículum de cursos superiors, sinó ampliar l’estructura de temes i continguts amb més informació sobre els mateixos.

.
Enriquiment orientat al procés


La finalitat és desenvolupar als estudiants habilitats de pensament d’alt nivell tipus resolució de problemes, habilitats de pensament divergent o estratègies metacognitives que previsiblement, els portarà a realitzar productes creatius.
Cal tenir en compte que puguin transferir les habilitats en els aprenentatges curriculars.

.
Enriquiment orientat al producte

Orientat al resultat de l’ensenyament més que als continguts o als processos que requereixen un bon aprenentatge. Són programes que confien plenament en l’estudi independent i d’investigació i que esperen treballs de la qualitat d’un adult a través de l’exemple i el modelament.
.
El model d’enriquiment de Renzulli

Es tracta d’oferir experiències estimulants i entrenament en processos d’aprenentatge d’alt nivell. Proposa tres nivells d’enriquiment i comprimir o compactar el currículum per lliberar-lo dels aspectes accidentals i repetitius.
.
Tipus I: Experiències exploratòries de caràcter general, dissenyades per oferir temes, idees i camps de coneixement nous i interessants no coberts pel currículum. Es poden fer servir mitjans com excursions, visites, demostracions, centres d’interès o materials audiovisuals. Va dirigit als prèviament seleccionats. Representa una invitació a treballar a nivells alts i desenvolupar l’autodeterminació i compromís.


Tipus II: Activitats d’entrenament sobre com aprendre i aprendre a pensar.
· Habilitats per ensenyar a pensar de manera crítica i creativa, resolució de problemes i processos afectius com sentir, apreciar i valorar.
· Habilitats de tipus com aprendre; com prendre notes, classificar, analitzar dades o treure conclusions.
· Habilitats per utilitzar adequadament fonts i materials avançats com guies de lectura, directoris o resums d’investigacions.
· Habilitats de comunicació escrita, oral i visual.
Aquestes habilitats són desitjables per a tots els alumnes, només que els més dotats les aprenen abans, les utilitzen més i necessiten que se’ls exigeixi el seu domini per a mantenir la motivació i esforç en nivells adequats.

Tipus III: Investigació individual o en petit grup de problemes reals.
Els objectius són:
· Donar oportunitats perquè els estudiants puguin aplicar els seus interessos.
· Donar oportunitat d’adquirir coneixement i metodologia d’alt nivell per a ser utilitzats dins una disciplina, àrea d’expressió artística o estudi interdisciplinar determinat.
· Desenvolupar productes autèntics principalment dirigits a la producció de determinat impacte sobre una audiència específica.
· Desenvolupar habilitats d’aprenentatge autònom en la planificació, organització, utilització de recursos, temps de dedicació, presa de decisions i autoevaluació del propi treball.
· Desenvolupar el compromís amb la tasca, la confiança en un mateix i habilitat d’interactuar efectivament amb tots els estudiants, amb els professors i amb experts en una determinada àrea de rendiment.
Bibliografia:

Diagnóstico y educación de los más capaces. Carmen Jiménez Fernández
Alumnat excepcionalment dotat intel.lectualment. Dr. Antoni Castelló i Dra. Mercè Martínez i Torres

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada