PSICOPEDAGOGIA I DIVERSITAT ESCORIAL

Bloc del Departament de Psicopedagogia i Aula d'Acollida del Col.legi Escorial de Vic.


Hi trobareu eines, idees i documents per facilitar i entendre millor els processos d'ensenyament-aprenentatge dins els quals ens hi trobem com a pares i mestres-professors.
Us suggerim tot un seguit d'enllaços i informacions per promoure que els nostres fills-alumnes, diversos i diferents tots, evolucionin i progressin positivament dins la societat del segle XXI

"SURT I DESCOBREIX..."Per comunicar-vos amb nosaltres:

psicodiversitatescorial@gmail.com

dilluns, 25 d’octubre de 2010

Competència digital. Conferències de Jordi Adell

Video 2: Jordi Adell parla de la revolució digital relacionada amb la informació i les comunicacions, de la convergència digital que ha produït canvis en l’economia i el sistema productiu, en les formes d’organització social que es basen en estructures de xarxa, amb una cultura de la participació. La societat exigeix respostes al sistema educatiu i al mon laboral. La resposta és la competència digital.
Seguidament, basant-se en la ISTE, l’associació internacional que fixa standards TIC per a tots els components de la comunitat educativa, ens explica les condicions a tenir en compte a nivell orientatiu, per usar de manera efectiva les TIC en processos d’aprenentatge. Aquestes condicions són:
- Visió compartida de com i de perquè volem els ordinadors a les escoles
- Lideratge
- Planificació
- Finançament suficient
- Accés equitatiu als recursos
- Personal competent i format
- Mecanismes de desenvolupament professional permanent (no puntual)
- Suport tècnic ràpid i eficaç
- Un currículum útil pels docents
- Activitats d’aprenentatge centrades en l’estudiant
- Sistemes per avaluar què fem amb els recursos

Video 5: Mapa conceptual sobre la competència digital

Destaca 5 components:

  1. Competència informacional: la capacitat per treballar amb informació; crear informació i difondre-la.
  2. la informàtica i el maneig de totes les altres eines tecnològiques
  3. Alfabetitzacions múltiples: Vivim en una societat audiovisual que ha de ser objecte de formació d'espectadors crítics i autors i creadors.
  4. Competència cognitiva genèrica: convertir la informació en coneixement
  5. Ciutadania digital: preparació per a viure en un món on la realitat i el món virtual es confonen. Ser ciutadans crítics i integrats. Amb normes de comportament a la xarxa.


Cap comentari:

Publica un comentari