PSICOPEDAGOGIA I DIVERSITAT ESCORIAL

Bloc del Departament de Psicopedagogia i Aula d'Acollida del Col.legi Escorial de Vic.


Hi trobareu eines, idees i documents per facilitar i entendre millor els processos d'ensenyament-aprenentatge dins els quals ens hi trobem com a pares i mestres-professors.
Us suggerim tot un seguit d'enllaços i informacions per promoure que els nostres fills-alumnes, diversos i diferents tots, evolucionin i progressin positivament dins la societat del segle XXI

"SURT I DESCOBREIX..."Per comunicar-vos amb nosaltres:

psicodiversitatescorial@gmail.com

diumenge, 13 de juny de 2010

No és inclusió tot allò que es diu que ho és

En Pere Pujolàs ens invita a la seva cuina de la diversitat i la inclusió educativa. Des de la Universitat de Vic, aquest expert professor i investigador ens aclareix termes i conceptes que, sovint, de manera interessada, es confonen. Des del seu llibre "Aprendre junts alumnes diferents" i un article aparegut recentment en un monogràfic de la revista Aula, podem entendre de forma clara en què consisteix la inclusió educativa i què hauria de fer l'escola per encaminar-s'hi. Interessant. Ens volem encaminar cap a la pedagogia de la complexitat? Sabem què és? Unes petites definicions de José Gimeno Sacristan i del mateix Pere Pujolàs:

"Es una estructura educativa capaz de enseñar con un alto nivel intelectual en clases que son heterogéneas desde el punto de vista académico, lingüístico, racial, étnico y social, de forma que las tareas académicas puedan ser atractivas y retadoras".

"La única forma de que aprendan a convivir, juntas, personas diferentes, en los pueblos, los barrios y las ciudades, en los transportes y demás servicios públicos, en los centros de trabajo y en los espacios de ocio..., es ofreciéndoles la oportunidad de educarse juntas, a pesar de sus diferencias personales, en un mismo centro y en una misma aula".

"Proponemos que viajen todos en el mismo tren, pero en coches o vagones distintos". Pues bien, esto no es inclusión. Incluir supone no solo "viajar en el mismo tren", sinó también "en el mismo coche".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada